Сервиз

Фирмата предлага рециклиране на всякакъв вид електросъпротивителни заваръчни машини независимо от произхода.

Преработваме основно машини с остаряла електроника към нови типове с корекции в настройките и в най-малкия детайл.